Børnehave og vuggestue

En god udkigspost til biler, traktorer, lastbiler m.m.
Der laves og nærstuderes sansebane, hvor børnene efterfølgende får fødder i, b.la. for at stimulere deres balance og følesansen.