Evaluering af praktikken.

Evalueringsspørgsmål

      Evaluering af praktiksted:

 1. Hvordan føler du dig modtaget i din praktik i institution – af forældre, børn og personalet?

 2. I hvilken grad synes du, at du har fået nødvendige praktiske informationer om stedet ved din opstart?

 3. Hvad ville du anbefale, at institutionen kunne gøre anderledes til næste modtagelse af en studerende?

 4. Hvilke muligheder og udfordringer er der opstået i din rolle som studerende i institutionen?

 5. I hvilket omfang føler du, at du har haft mulighed for at indfri dine kompetence, videns- og færdighedsmål?

 6. Hvilke forandringer ville du anbefale til skabelsen af læringsrum for studerende?

 7. Hvad synes du, at du har kunnet bruge din vejleder og vejledningen til?

 8. Hvordan vurderer du, at vejledningen har bidraget til dit praktikforløb?

 9. Hvad ville du anbefale, at vejleder kunne optimere til den næste studerende?

 10. I hvilke grad vil du anbefale institutionen som praktiksted igen?

Tilbagemelding på evaluering af praktikstedet - forår 2019

Evaluering af praktiksted:

 

 1. Hvordan føler du dig modtaget i din praktik i institution – af forældre, børn og personalet? Jeg følte mig super godt taget imod. Jeg var rigtig glad for min start på praktikstedet, hvor jeg fik en kontaktperson, idet jeg ikke skulle have min hverdag sammen med min vejleder – dette var en god måde at gøre det på. Men også børn og forældre tog godt imod mig.

 2. I hvilken grad synes du, at du har fået nødvendige praktiske informationer om stedet ved din praktik? I høj grad. Jeg fik tilsendt personalehåndbog og personalet var søde til at hjælpe mig og svare på spørgsmål.

 3. Hvad ville du anbefale at institutionen kunne gøre anderledes til næste modtagelse af en studerende? Måske man kunne overveje, hvordan man kunne sætte større fokus på, at der kommer en ny studerende og at den studerende er ansat på stedet, hvor den studerende har nogle mål (bl.a. forældresamarbejde). Så forældrene må meget gerne ”gøre brug af” den studerende.

 4. Hvilke muligheder og udfordringer er der opstået i din rolle som studerende i institutionen? Jeg har fået mulighed for at arbejde med mange forskellige pædagoger, hvilket er rigtig spændende og lærerigt. Derudover har jeg fået mulighed for at afprøve en masse ting, som har givet mig gode erfaringer.

  En udfordring er, at der ikke er tid nok :D – hverdagene er korte og 6 måneder går alt for hurtig.

 5. I hvilket omfang føler du, at du har haft mulighed for at indfri dine kompetence-, videns- og færdighedsmål? I meget stort omfang. Jeg har nærmest fået lov til det jeg gerne ville og fået stor hjælp til at få det indfriet.

 6. Hvilke forandringer ville du anbefale til skabelsen af læringsrum for studerende?

 7. Hvad synes du, at du har kunnet bruge din vejleder og vejledninger til? Til at få eller forstå viden og at kunne udføre den i praksis. Til at tro på at jeg er på rette vej. Til at undre mig. Til at udvikle mig og hjælpe mig på vej.

 8. Hvordan vurdere du at vejledningen har bidraget til din praktikforløb? Jeg har igennem mine vejledninger fået rigtig meget læringsudbytte, hvor meget af det har lagt op til mine videns- og færdighedsmål.

 9. Hvad ville du anbefale at vejleder kunne optimere til den næste studerende?

 10. I hvilken grad vil du anbefale institutionen som praktiksted igen? Jeg vil 100% anbefale Sydvestmors børnehave og vuggestue som praktiksted. Jeg har været SÅ glad for at være her!

Tilbagemelding på evaluering af praktikstedet -efterår 2019