Evaluering af praktikken.

      Evaluering af praktiksted:

  1. Hvordan føler du dig modtaget i din praktik i institution – af forældre, børn og personalet?

  2. I hvilken grad synes du, at du har fået nødvendige praktiske informationer om stedet ved din opstart?

  3. Hvad ville du anbefale, at institutionen kunne gøre anderledes til næste modtagelse af en studerende?

  4. Hvilke muligheder og udfordringer er der opstået i din rolle som studerende i institutionen?

  5. I hvilket omfang føler du, at du har haft mulighed for at indfri dine kompetence, videns- og færdighedsmål?

  6. Hvilke forandringer ville du anbefale til skabelsen af læringsrum for studerende?

  7. Hvad synes du, at du har kunnet bruge din vejleder og vejledningen til?

  8. Hvordan vurderer du, at vejledningen har bidraget til dit praktikforløb?

  9. Hvad ville du anbefale, at vejleder kunne optimere til den næste studerende?

  10. I hvilke grad vil du anbefale institutionen som praktiksted igen?