Multirum

Vi har et fantastisk rum imellem de to afdelinger vuggestue og børnehaven - der er alt muligt til at få stimuleret sine sanser, den motoriske og sproglige udvikling- der er masser af plads og vi kan udnytte rummets mange læringsmuligheder.

Der leges sanglege, der udvikler både sprog og motorik.
Børnene bygger forhindringsbaner, hvor der udforskes balance, koordinering af bevægelser, samt at vente på tur.
Motorikken, reflekser og sanser udfordres og stimuleres på store oppustelige bolde. Børnene hjælper hinanden.
Rummet byder på fælles legemuligheder og fysisk aktivitet.