Velkommen

Velkommen til vores børnehave og vuggestue

Velkommen:

Her i Sydvestmors børnehave og vuggestue kan vi tilbyde et dagtilbud med nærværende og omsorgsfulde voksne, der tager udgangspunkt i det enkelte barn og støtter op dets ressourcer og kompetencer.

Personalet:

Personalet i huset består af 6 uddannede pædagoger, 1 PAU (pædagogisk assistent uddannelse) uddannede personaler og 5 dygtige medhjælpere, som har års erfaring indenfor det pædagogiske område.

Fælles for hele personalegruppen er, at de alle har et brændende ønske om at give børn den bedste start på institutionslivet. 

Vuggestue og Børnehave:

Vores hus er opdelt i 2

afd. en børnehave og en vuggestue. Det betyder, at der altid er sikret en plads i børnehaven, når et barn går i vuggestuen.

Vuggestuen består af en gruppe "Mariehøns", hvor der er ca.17 børn tilknyttede. Der arbejdes dagligt i mindre grupper  - både i pædagogiske aktiviterer og i skifte- og spisesituationer.

Børnehaven er opdelt i to grupper - "Spilopperne", som indeholder de 3-4 årige børn, samt "Girafferne" består af de ældste børn og fungerer som storbørnsgruppe for de kommende skolebørn.

Kort om pædagogisk praksis:

Hele huset er på nuværende tidspunkt i gang med at udarbejde den nye styrkede læreplan, hvor vi blandt andet har fokus på de 6 læreplanstemaer samt skabelsen af læringsmiljøer i det pædagogiske landskab.

Vi arbejder ud fra ressource- og relationorienterets pædagogik kaldet ICDP, der omhandler at have fokus på det enkelte barns ressourcer samt samspillet mellem barn/barn og barn/voksen. ICDP indeholder 8 samspilstemaer der er indarbejdet i 3 dialoger, hvor der sættes fokus på den voksnes praksis.

I institutionen er der udarbejdet en forældrefolder, som indeholder vigtige og praktiske informationer omkring institutionslivet her i Sydvestmors børnehave og vuggestue.