Velkommen

Velkommen til vores børnehave og vuggestue

Vi tilbyder et trygt dagtilbud med pædagoger i børnehøjde og hvor der er plads til det enkelte barn.

Hos os har vi 10 uddannede pædagoger og 7 dygtige medhjælpere som har erfaring enten som daplejere eller har taget en PAU - ( pædagogisk assistent uddannelse)

Vi arbejder målrettet med de 6 lærerplanstemaer og vi har særlig fokus på sprog og motorik. 

Du vil derfor møde et personale som er fagligt kompetent og som ønsker at give dit barn den bedste start på institutionslivet. 

Vi er opdelt i 2 afd. en børnehave og en vuggestue. Det betyder at du er sikret en plads i børnehaven når dit barn går i vuggestuen. I vuggestuen har vi en lille gruppe for de yngste børn, så dit barn kan få en tryg og rolig opstart i institutionen. I børnehaven er børnene aldersindelt. Børnene har adgang til en stor legeplads med bl.a. bålområde, legehuse, gynger, cykler og stor sandkasse + meget mere. Indendørs kan børnene nyde godt af et stort og lyst multirum, hvor de kan styrke deres motoriske færdigheder og få stimuleret deres leg og læring.

Pædagogisk praksis

Modtagelse af barnet:

Som regel kontakter forældrene institutionen når de har ønsker plads for at aftale et besøg, hvor de kan se huset og hilse på stuens personale samt det øvrige personale.

Her vil man også modtage diverse informationspapirer incl. indmeldelse

Vi laver en klar aftale med forældrene om hvordan indkøringen skal være. Hvor mange timer skal barnet være her i starten? Hvordan er sovevaner, spisevaner, praktiske oplysninger om hvad forældrene skal medbringe osv.?

Vi afstemmer forventninger med forældrene og fortæller så meget som muligt om vores praksis.

 

Forældresamarbejde:

Det er vigtigt at der skabes en helhed omkring børnene, og derfor lægger vi stor vægt på et godt forældresamarbejde. Vores mål med forældresamarbejdet er:

  • At skabe et tæt og ligeværdigt samarbejde mellem forældre og personale, præget af gensidig respekt, tillid og ærlighed, til gavn for børnene
  • At give forældrene indsigt i deres børns institutionsliv

Et godt forældresamarbejde bygger på gensidig respekt, tillid og ærlighed, og er med til at skabe de bedste betingelser for børnenes udvikling. Vi prioriterer et godt forældresamarbejde højt, fordi det efter vores opfattelse har stor betydning for børnene, at forældre og personale har en god kontakt med hinanden. En gensidig orientering om børnene er også meget vigtig, for at tage hensyn til små og store begivenheder i børnenes liv.

Vi lægger vægt på en åben og tillidsfuld dialog – også i den daglige kontakt. For at forstå barnets reaktioner er det vigtigt, at forældrene giver besked om hændelser, der kan påvirke barnet – både stort og småt. Det kan f.eks. være manglende appetit, om barnet har sovet dårligt, eller om der er familiemæssige problemer. Hvis personalet oplever, at der er problemer med et barn, tages der naturligvis kontakt til forældrene.

Som forældre er det vigtigt at være opmærksom på barnets signaler og tage dem alvorligt. Hvis barnet f.eks. er trist, har ondt i maven eller lign., så kontakt os og lad os i fællesskab finde frem til problemet og gøre noget ved det.

Vi tilbyder alle forældre en samtale efter 3 mdr. i Sydvestmors bh og Vg. Her er der tid til at tale uden afbrydelser. Det er ønskværdigt, at begge forældre deltager i samtalen.

Vi forventer at forældrene afleverer og henter børnene i en positiv ånd og holder sig orienteret omkring hvad der sker i institutionen. Vi forventer også at børnene har en passende beklædning med til al slags vejr, sørger for navn i tøj og sko og er indstillet på at aktive og sunde daginstitutionsbørn bliver snavsede og slider deres tøj.